Saturday, May 3, 2014

välkomna! welcome!

 

 

FLUX - i ständig förändring

Cecilia Levy visar objekt av papper i Kaleidos galleri 10 maj – 1 juni 2014

---------------------------------------------
Vernissage: Lördag 10 maj kl 10 – 16. Cecilia Levy finns på plats i galleriet hela dagen.
Pressvisning: Kontakta Cecilia Levy tel. 0706-54 39 65 eller Elisabet Berg (utställningsintendent) tel. 0730-207 133
---------------------------------------------

Varmt välkomna!

 


FLUX - in constant change
Cecilia Levy shows
paper objects in Kaleido Gallery May 10thJune 1st  2014

-------------------------------------------
Opening: Saturday, May 10th, 10 am – 16 pm. Cecilia Levy is present in the gallery all day.
Press preview: Contact Cecilia Levy tel. 0706-54 39 65 or Elizabeth Berg (exhibition curator) tel. 0730-207 133

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome!


Pressrelease

“Klotet, sfären, den runda formen är ofta utgångspunkt i mina objekt. Det är en urform i naturen och återfinns i både djur- och växtriket. Formen är mjuk och sensuell, stark, hållfast och sårbar på samma gång. Ett delat klot blir en skål. Dalgången, urholkningen i berget, blomkalken, svamphatten. Den finns även i våra kroppar, som huvudskålen och knäskålen.
En skål kan fyllas med något och bjudas fram - som en symbol för givandet. Eller vara sig själv nog. Stilla, fylld av luft.”

Cecilia Levy river, klipper och strimlar gamla boksidor. Med klister sammanfogar hon dem igen, men till konstobjekt. Böckerna återuppstår, fast i ny form. Det tvådimensionella blir tredimensionellt. Arbetsprocessen är långsam. Papperslapp läggs till papperslapp, sekunder blir till timmar. Texter och symboler medverkar, medvetet eller slumpartat. Dedikationer, hundöron och fläckar minner om förfluten tid och tidigare ägare.

"I mina verk utforskar jag begrepp som tid, minne, förgänglighet, spår, sår, motstånd och följsamhet. Den meditativa tillverkningsprocessen är som terapi. Jag kan inte forcera vare sig processen eller tiden. Återbrukstanken och miljöaspekten är viktiga faktorer, men inte huvudsyften i mitt skapande.
Papper är ett förgängligt material som blir skört med tiden, är ljuskänsligt och mörknar. Det är effekter jag utnyttjar. Det gamla, åldrade har ett eget estetiskt värde. Verkets karaktär eller grundidé ändras inte om det med tiden uppstår nya skiftningar och toningar, tvärtom är det bara intressant."

Cecilias eleganta pappersobjekt har en lågmäld och poetisk utstrålning. De inger lugn och skriker inte efter uppmärksamhet. De erbjuder vila och återhämtning i vår rastlösa och stressade tid.
I utställningen på Kaleido visas bl a skålar, koppar med fat och tistlar.

Under våren 2014 tilldelades Cecilia ett konstnärligt uppdrag för Nya Karolinska Solna. En gestaltning bestående av ett 30-tal pappersobjekt kommer att skapas till sittgrupperna i huvudentrén. Efter sommaren påbörjar hon arbetet med verket som beräknas stå klart till invigningen av det nya sjukhuset 2017.

No comments:

Post a Comment